Woonvoorzieningen

 • Samenvatting

  De gemeente kan u helpen als u niet meer normaal uw woning kunt gebruiken. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

  De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u hulp krijgen om het gebruik van uw woning te verbeteren zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

 • Extra informatie

  Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

  De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een melding doen bij het Sociaal Team.  Dit kan door het invullen van een meldingsformulier, via  mail (sociaalteam@druten.nl ) of telefonisch (via het zescijferige telefoonnummr 140487).. Een consulent gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar wat de beste oplossing is.

 • Wat kost het?

  U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

  Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

  Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

 • Hoe lang duurt het?

  • Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

Pagina opties