Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Samenvatting

  Wilt u tijdelijk een voorwerp plaatsen in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een container, mobiel toilet, bouwmaterialen, steiger, hek of schaftkeet plaatsen op een weg, het trottoir of andere openbare grond van de gemeente. Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

  U kunt uw aanvraag voor een vergunning via DigiD of eHerkenning indienen:

  Online aanvraag vergunning voorwerp plaatsen op de weg (met DigiD)

  Online aanvraag vergunning voorwerp plaatsen op de weg (met eHerkenning)

  Kosten

  € 125 (tarief 2019)

  Daarnaast betaalt u per dag €15 / per week €50 en/of per maand €125. Deze kosten kunt u terugvinden in de legesverordening.

  Voorwaarden

  • U doet de aanvraag minimaal 5 werkdagen van tevoren.
  • Pas als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet krijgt u toestemming om iets op de weg te plaatsen.
  • U plaatst zoveel mogelijk op uw eigen terrein.
  • U zorgt dat het voorwerp in het donker opvalt door middel van retro reflecterende markering of baakschilden.
  • U krijgt geen toestemming voor het plaatsen:
   • op verkeersonveilige plekken
   • in openbaar groen (alleen met toestemming van de gemeente)
   • op een betaald parkeerplaats (alleen met toestemming van de gemeente)
   • op een gehandicaptenparkeerplaats/parkeerplaats voor vergunninghouders
   • op de rijweg met stopverbod
   • op een speelplaats, zandbak of speelweide
   • binnen 5 meter van een bocht
   • als de nood- en hulpdiensten er niet langs kunnen
   • als dit de weg beschadigt
   • als dit zorgt voor gevaar
   • als dit een hindernis vormt voor beheer en onderhoud van de weg
   • als dit zorgt voor overlast of verontreiniging
 • Wat moet ik doen?

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

  U vraagt vervolgens de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan
  • de grootte van het voorwerp
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

  Als u een voorwerp wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Pagina opties