Vertrouwenspersoon

 • Samenvatting

  Heeft u een klacht over hoe u behandeld bent door het sociaal team? Of over de hulp van een zorgverlener? Dan kunt u hulp krijgen van een vertrouwenspersoon.

 • Extra informatie

  Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft advies. Hij of zij weet wat uw rechten zijn, en kan u helpen bij de stappen die u wilt zetten.

  Waarvoor kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon?

  • Advies bij klachten over de gemeente of zorgverlener over zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of passend onderwijs.
  • Hulp bij het helder formuleren van vragen: ‘Wat is mijn klacht precies? En hoe wil ik dat oplossen?’
  • Informatie over rechten en klachtmogelijkheden.
  • Hulp bij het maken van een (klacht)brief.
  • Hulp tijdens een (klacht)gesprek.
  • Hulp tijdens een officiële klacht- of bezwaarprocedure.

  Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente en zorgverleners. Dat betekent dat uw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. 

 • Wat moet ik doen?

  Vertrouwenspersoon voor volwassenen

  Heeft u een klacht over de gemeente of zorgverlener, en gaat het over de hulp aan een volwassene? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang

  Telefoonnummer: 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur)

  E-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl

  Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

  Vertrouwenspersoon jeugdzorg

  Bent u of krijgt uw kind hulp van een Jeugdzorginstelling (bijvoorbeeld de Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, of een jeugdzorgaanbieder)? En voelt u zich niet goed behandeld of niet gehoord door de medewerker die u geholpen heeft? Dan kunt u contact opnemen met het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg).

  Telefoonnummer: 088 555 10 00 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)

  E-mail: info@akj.nl

  Website: www.akj.nl

 • Wat kost het?

  Hulp van een vertrouwenspersoon van Zorgbelang of AKJ is gratis.

 • Tips

  Soms praat u liever met iemand die u al kent. Misschien is er iemand in uw omgeving (familie, vrienden, sportclub, vereniging, etc.) die u kan helpen? Ouderenorganisaties bieden bijvoorbeeld vaak ouderenadviseurs die u kunnen helpen.

Pagina opties