Tweede GFT container aanvragen / inleveren

 • Samenvatting

  Het kan zijn dat u niet uitkomt met uw huidige Gft-container. Via Dar is het mogelijk een tweede Gft-container aan te vragen. U kunt Dar bereiken op telefoonnummer 024 - 371 60 00 (ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur).

  Website Dar

 • Extra informatie

  De Gft-container blijft eigendom van de gemeente Druten en is niet overdraagbaar aan een ander persoon. De gemeente Druten behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de beschikbaarstelling te beëindigen en voor zover van toepassing zal in dat geval restitutie plaatsvinden van teveel betaalde vergoeding, berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen / inleveren

  Een tweede Gft-container aanvragen / inleveren is telefonisch aan te vragen bij Dar.

  Inleveren tweede GFT container

  • Bij het inleveren van uw tweede GFT-container dient u er rekening mee te houden dat de container leeg en schoon opgeleverd dient te worden;
  • Er wordt met u telefonisch contact opgenomen over het ophalen van de tweede GFT-container. Doorgaans dient u deze container op de afgesproken ophaaldag bij uw woning te zetten op een toegankelijk plaats, zodat de medewerker de container mee kan nemen;
  • Na het inleveren van de tweede GFT-container zal de teveel betaalde belasting voor deze container verminderd worden op gemeentelijke belastingaanslag 'afvalstoffenheffing' van het daarop volgende jaar.

  Verhuizen

  Bij verhuizing binnen de gemeente

  Wilt u op uw nieuwe adres geen gebruik meer maken van uw tweede gft container dan kunt u deze weer inleveren.
  U kunt er ook voor kiezen om de tweede gft container mee te nemen naar uw nieuwe woonadres.

  Bij verhuizing buiten de gemeente

  Wanneer u verhuist naar een andere gemeente moet u de tweede gft container weer inleveren. 

 • Wat kost het?

  De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 56,04 (tarief 2017) waarvoor een belastingaanslag zal worden opgelegd. De vergoeding wordt berekend per jaar naar rato van het aantal resterende maanden of gedeelten daarvan (voor de 15e is gehele maand, vanaf 15e is halve maand).

Pagina opties