Trouwen

 • Samenvatting

  De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is misschien wel de mooiste dag van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren. In Druten kunt u de dag vieren op elke plek die u wilt en op elke dag van de week. En met de trouwambtenaar die u wilt. We regelen het samen. 

 • Extra informatie

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de trouwdatum;
  • de trouwlocatie;
  • welke trouwambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • of u een trouwboekje wilt;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

  Nieuwe regels huwelijk en partnerschap vanaf 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie leest u op de website van de Overheid.nl of notaris.nl.

  Ondertrouw

  Let op: ondertrouw is vervangen door 'melding voornemen huwelijk / geregistreerd partnerschap'. De melding doet u in de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert of u voldoet aan de voorwaarden. Als dit in orde is, kan na 14 dagen het huwelijk of het partnerschap worden gesloten.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u in Druten trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u via de website uw voorkeur voor wat betreft de datum, tijd en locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgeven. Een medewerker van de gemeente zal hierover binnen een week contact met u opnemen.

  Melding huwelijk of partnerschap met DigiD

  Heeft u geen DigiD of lukt het u niet om digitaal de melding te doen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling burgerzaken 088-4327000.

  Via  bovenstaande link (knop) vindt u ook informatie over trouwlocaties en trouwambtenaren. Hiervoor hoeft u niet in te loggen met DigiD.

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 
  • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

  Trouwen met een niet-Nederlander

  Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

  U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;  
  • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • afschrift van inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van u en uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
 • Wat kost het?

  Kosten trouwen in het gemeentehuis

  • Kosteloos maandag 09.00 en 09.15 uur.
  • Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur € 345,00.
  • Zaterdag en op andere tijden dan hiervoor genoemd € 512,50.

  Kosten trouwen op locatie

  • Trouwen op locatie (extra) € 182,50.
  • Voor de kosten van de externe locatie moet u contact opnemen met de beheerder of eigenaar van het pand.

  Kosten eigen ambtenaar van de burgerlijke stand

  • Voor het aanwijzen van een externe ambtenaar van de Burgerlijke Stand per dag € 116,50.

  Kosten trouwboekje

  • Trouwboekje of partnerschapsboekje met kleurenopdruk € 40,00.
  • Kalligrafisch inschrijven trouwboekje of partnerschapsboekje € 25,00.
  • Kalligrafisch bijschrijven kind(eren) in trouwboekje € 15,00.
 • Hoe lang duurt het?

  Neem op tijd contact met ons op

  Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren

 • Tips

  De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is vanaf  1 september 2015 plaatsonafhankelijk. De omzetting hoeft niet meer plaats te vinden in de woongemeente.

Pagina opties