Reizen met kinderen

 • Samenvatting

  Uw kind heeft een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. U vraagt het paspoort of de identiteitskaart aan bij de gemeente.

  • Is uw zoon of dochter minderjarig (onder de 18 jaar) en wil hij/zij een eigen paspoort aanvragen? Dan is er toestemming nodig van de (beide) ouder(s) of van degene(n) die het ouderlijk gezag over het kind heeft/hebben. Bij de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, is ook toestemming nodig.
  • Vraagt u het paspoort of een identiteitskaart aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee naar de gemeente.
  • Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Houd dan rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

  Formulier toestemming aanvraag reisdocument voor minderjarige (pdf)

  Op afspraak

  De afdeling burgerzaken van de gemeente Druten werkt volledig op afspraak. Wij helpen u op de afgesproken tijd. Geen wachttijd en snelle dienstverlening. Ideaal voor u en voor ons!

  Afspraak maken

 • Wat moet ik doen?

  U neemt een ondertekende toestemmingsformulier mee of u vult het formulier in waarin u toestemming geeft voor een paspoort en/of identiteitskaart voor uw kind op het gemeentehuis. Toestemming moet door vader en moeder (gezaghouders) zijn ingevuld en ondertekend en vergeet niet om een kopie legitimatiebewijs mee te nemen. U gaat samen met uw kind naar de gemeente.

  Is het reisdocument klaar? U en uw kind moeten dit samen komen ophalen.

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat heb ik nodig?

  • Uw kind heeft een eigen paspoort of identiteitskaart nodig.
  • Indien nodig: het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier.

Pagina opties