Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Samenvatting

  Een tegemoetkoming op grond van het minimabeleid is bedoeld om mensen met een inkomen rond de bijstandsnorm deel te kunnen laten nemen aan sociaal - culturele en sportactiviteiten. 

  Doelgroepen

  Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

  Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld is er het Kindpakket Druten. Bij een inkomen lager dan 120 % van het wettelijk sociaal minimum kunt u (onderdelen van) het Kindpakket aanvragen. Bijvoorbeeld voor sporten of muziekles voor een kind in het voortgezet onderwijs. Stichting Leergeld 2stromenland doet de uitvoering van het Kindpakket Druten.

  Voor het Kindpakket kunt u contact opnemen met Leergeld 2stromenland

  Doelgroepen volwassenen

  Om als volwassene in aanmerking te kunnen komen voor een tegemoetkoming moet iemand behoren tot een van de volgende doelgroepen:

  1. Personen met de pensioengerechtigde leeftijd.
  2. Chronisch zieken en personen met een handicap.

  Er kan een maximaal bedrag per kalenderjaar worden toegekend: €140,- voor een alleenstaande (ouder) en €200,- voor een echtpaar. Iedereen met een inkomen rond de bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

  Voor informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Druten.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag volwassenen:

  • Vraag het aanvraagformulier op bij de gemeente of haal het van de website.
  • Vul het formulier volledig in en lever het in bij de gemeente samen met de gevraagde bewijsstukken. Vergeet niet een handtekening te zetten.
  • U ontvangt een brief van de gemeente waarin staat of u wel of geen tegemoetkoming krijgt.

  Online aanvragen compensatieregeling minima (met DigiD)

  Schriftelijk aanvragen: invullen en opsturen per post

  Aanvragen minimabeleid volwassenen (pdf formulier)

  Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

 • Wat heb ik nodig?

  Aanvraag kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar

  Aanvraag voor volwassenen

  • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken.
 • Tips

  Bij een aanvraag voor volwassenen: Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen een tegemoetkoming als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de zorgconsulenten van het Sociaal Team. Wij zijn op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 432 74 32. Ook kunt u mailen naar sociaalteam@druten.nl.

Pagina opties