Planschade

 • Samenvatting

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

  Indien u had kunnen weten dat er een verandering in de omgeving zou kunnen plaats vinden voordat u eigenaar van het perceel werd of op de betreffende locatie een bedrijf opstartte heeft u geen recht op planschade.

  Online tegemoetkoming planschade indienen met uw digid

 • Extra informatie

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Tegemoetkoming voor de schade

  U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet op een andere manier vergoed is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt tegemoetkoming in planschade aan de gemeente. Geef in het formulier het volgende aan:

  • waarom u tegemoetkoming vraagt
  • door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • hoeveel tegemoetkoming  u wenst
  • een omschrijving van de schade, een taxatierapport van de hoogte van de schade is niet nodig
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

  Uw moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is. Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen moet u het heffingsbedrag van € 300 hebben betaald. U krijgt dit heffingsbedrag terug als u na beoordeling van uw aanvraag recht heeft op een tegemoetkoming in planschade.

  Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.
  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.
  Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.
  Indien u had kunnen weten dat er een verandering in de omgeving zou kunnen plaats vinden voordat u eigenaar van het perceel werd of op de betreffende locatie een bedrijf opstartte heeft u geen recht op planschade.
   

 • Wat kost het?

  Een dergelijke aanvraag om vergoeding van planschade kost 300. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen.

 • Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Pagina opties