Parkeren in de blauwe zone

 • Samenvatting

  Om de parkeerdruk in het centrum van Druten tijdens de openingstijden van de winkels het hoofd te bieden, geldt sinds 1 januari 2007 de parkeerschijfzone, ook wel de blauwe zone genoemd. Dit betekent dat u in de blauwe zone alléén in parkeervakken of langs of achter een blauwe streep mag parkeren. Achter of langs een blauwe streep moet u gebruik maken van een parkeerschijf en mag u maximaal twee uur achtereen parkeren. Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht op de volgende tijden:

  • maandag tot en met donderdag van 9.00 – 18.00 uur
  • vrijdag van 9.00 – 21.00 uur (tevens op de Markt)
  • zaterdag van 9.00 – 18.00 uur
 • Extra informatie

  Bepaalde doelgroepen komen in aanmerking voor een parkeerontheffing voor de parkeerschijfzone:

  • Bewoners en bedrijven binnen de blauwe zone zónder parkeergelegenheid op eigen terrein
  • Huisartsen, uitvaartondernemingen
  • Medewerkers politie met bureaufunctie binnen het gemeentehuis
  • Utiliteitsbedrijven die werkzaamheden moeten uitvoeren binnen de blauwe zone

  Men mag maar 1 ontheffing per adres aanvragen. Op deze ontheffing kunnen wel twee kentekens geplaatst worden.

 • Wat moet ik doen?

  Via onderstaand formulier kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor het parkeren in de blauwe zones. 

  Logo DigiD

   Online aanvraag ontheffing blauwe parkeerzone met uw DigiD

  Waar is de blauwe zone?

  Volgens de verkeersbesluiten is langs, voor of achter de blauwe streep, de parkeerschijfzone op onderstaande wegen van toepassing:

  -   de Markt;

  -   de Hogestraat;

  -   de parkeerterreinen aan weerszijden van de Ooievaarstraat (incl. straatparkeerplaatsen);

  -   het parkeerterrein aan Raadhuisstraat;

  -   de Kasteelhof incl. parkeerterrein;

  -   Tussenweg, incl. parkeerplaatsen achter Raadhuisstraat nr: 107 t/m 121;

  -   het parkeerterrein voor het gemeentehuis aan de Heuvel,

  -   de Rieffhof excl. het parkeerterrein nabij de Piet Verslootstraat;

  -   een deel van het parkeerterrein aan de Molenstraat;

  -   een deel van het parkeerterrein aan de Margrietstraat;

  -   het parkeerterrein aan de Klokkeslagstraat;

  Met uitzondering van de Hogestraat, in de parkeerschijfzone maximaal twee uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd mag worden tussen de volgende tijden:

  -   maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 18.00 uur;

  -   vrijdag: 9.00 – 21.00 uur (uitgezonderd het weekmarktterrein aan de Markt van 12.00 tot 19.00 uur);

  Dat voor de Hogestraat parkeerschijfzone maximaal één uur achtereen met gebruikmaking van een parkeerschijf geparkeerd mag worden tussen de volgende tijden:

  -   maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 19.00 uur;

  -   vrijdag: 9.00 – 21.00 uur;

 • Wat kost het?

  Voor het verlenen van een ontheffing voor maximaal vijf kalenderjaren in de periode van 1 januari van het eerste jaar tot en met 31 december van het vijfde jaar, voor de betrokkene, zijn de tarieven:

  Bewoner:

  • € 76,00 per ontheffing van maximaal vijf jaar
  • € 35,50 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld
     voertuig (bijv. kentekenwijziging)

  Gevestigd bedrijf: 1 ontheffing per bedrijf

  • € 76,00 per ontheffing van maximaal vijf jaar
  • € 35,50 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld 
     voertuig (bijv. kentekenwijziging)

  Huisarts: 1 ontheffing per huisarts

  • € 76,00 per ontheffing van maximaal vijf jaar
  • € 35,50 per ontheffing bij tussentijdse vervanging van een op de ontheffing vermeld
     voertuig (bijv. kentekenwijziging)

  Uitvaartonderneming:

  • 10 gratis ontheffingen per uitvaartonderneming

  Utiliteitsbedrijven:

  • €   15,00 per dag dat de ontheffing duurt
  • €   50,75 per week dat de ontheffing duurt
  • € 126,50 per maand dat de ontheffing duurt
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u of u een ontheffing krijgt.

Pagina opties