Monument, subsidie

 • Samenvatting

  Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

  Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die geld en subsidies betaalt aan monumenteigenaren. Dit geld is bedoeld voor restauratie en onderhoud van het monument. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten vindt u op de monumenten-site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Wat moet ik doen?

  Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  U kunt het aanvraagformulier online invullen. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. De bijlagen kunt u in deze online aanvraag eenvoudig toevoegen.

  Heeft u vragen, wilt u contact opnemen met de gemeente of liever een fysieke aanvraag doen? Mail dan naar monumenten@drutenwijchen.nl

 • Wat heb ik nodig?

  Gemeentelijk monument

  Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe:

  • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
  • technische omschrijving van de werkzaamheden
  • foto’s van de bestaande situatie
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
  • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

  Rijksmonument

  Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Als het werk is uitgevoerd, dient u afschriften van rekeningen en betaalbewijzen in. Dit doet u samen met het formulier 'Gereedmelding monument'

  Wanneer dit door de gemeente is goed gekeurd, wordt de subsidie aan u uitbetaald. Dit geldt ook voor de eventuele aangevraagde provinciale bijdrage die via de gemeente loopt.

Pagina opties