Marktplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Wilt u een plaats op de weekmarkt (vrijdag van 14.00-18.00 uur) innemen, dan hebt u een marktvergunning nodig.

  De markt vindt plaats op De Markt in Druten.

  Wilt u een plaats op de  weekmarkt hebben? Dan vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Extra informatie

  Omdat markthandel onder de ambulante handel valt, hebt u geen diploma’s nodig voor de verkoop van goederen op een markt. De meeste ondernemers moeten zich inschrijven bij het product- en/of bedrijfschap van de branche. Wilt u op de weekmarkt staan, dan hebt u altijd een marktvergunning van de gemeente nodig voor een standplaats op de markt.

  Voor een vaste plaats geldt het volgende:

  • U heeft een Centrale Registratie Kaart (CRK-pas) nodig.
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  De vergunning is in eerste instantie voor u persoonlijk. Wilt u niet meer op de markt staan en kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen aan de andere ondernemer.

 • Wat moet ik doen?

  • stuur uw aanvraag naar info@druten.nl of neem contact op via het zescijferige telefoonnummer 140487.
  • geef aan hoeveel kramen u wilt gebruiken of dat u met een verkoopwagen komt

  Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben we het volgenden van u nodig>

  • een geldig identiteitsbewijs
  • bewijs dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens uw markthandel
  • Lidmaatschap CVAH

  Op proef staan is niet mogelijk.

 • Wat kost het?

  Kosten aanvraag: voor het in behandeling nemen van uw verzoek worden € 50 (tarief 2019) legeskosten in rekening gebracht.

  Kosten na vergunningverlening: marktgeld voor de ruimte die u per strekkende meter in gebruik neemt. Volgens Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden is het gebruik elektra- vastrecht € 0,28 per kWh.

  Overige kosten: De kosten van kraamhuur kunt u opvragen bij Van Haaren kraamexploitatie in Oss, kramenexploitatie@hotmail.com of telefoonnummer 06-54278541 / 06-29428982.  Dit is de kraamleverancier van de gemeente Druten.

 • Contact

  Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 088 43270 00 of stuur een mail naar info@druten.nl.

Pagina opties