Individuele inkomenstoeslag

 • Samenvatting

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U kunt in aanmerking komen als u geen zicht heeft op inkomensverbetering.

  De gemeente bepaald de hoogte van de individuele inkomenstoeslag. Deze wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

  Online aanvragen

  Aanvragen individuele inkomenstoeslag (met DigiD)

  Schriftelijk aanvragen: invullen en opsturen

  Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

 • Extra informatie

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft in de voorafgaande 36 maanden voor het indienen van de aanvraag een inkomen gehad dat niet hoger is dan de geldende bijstandsnorm.
  • Uw vermogen is de afgelopen 36 maanden niet hoger geweest dan het toegestane vermogen.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.
  • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U moet beiden aan de voorwaarden voldoen.
  • De gemeente Druten kent de toeslag niet eerder toe dan de aanvraagdatum.
 • Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten
 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de zorgconsulenten van het Sociaal Team. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088 432 74 32 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. U kunt ook mailen naar sociaalteam@druten.nl.

Pagina opties