Hulp bij het huishouden

 • Samenvatting

  Kunt u niet meer alles zelf in uw huishouden doen? Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of door ouderdom. Dan kan de gemeente u helpen bij het zoeken naar een oplossing. Er wordt eerst gekeken of u het probleem zelf op kunt lossen, bijvoorbeeld met hulp van uw familie, kinderen of bekenden.

  In bepaalde gevallen krijgt u vanuit de gemeente hulp bij het huishouden. Dit kan op twee manieren:

  • Zorg in natura. De gemeente zet de zorg in bij een thuiszorgorganisatie. Deze organisatie stemt met u af op welk tijdstip zij hulp leveren.
  • PGB. Dit is een geldbedrag waarmee u de hulp zelf kunt inhuren.

  Bij een PGB horen regels en verplichtingen. Wilt u meer lezen over de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om met een PGB te werken? U kunt hierover meer lezen:

 • Extra informatie

  U doet een melding bij het Sociaal Team van de gemeente Druten. Dit doet u via een meldingsformulier, door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met het Sociaal Team. In de melding geeft u aan wat uw probleem is en wat u zelf heeft geprobeerd om het probleem op te lossen. Ook geeft u aan wat uw hulpvraag is.

  Naar aanleiding van uw melding heeft u een gesprek met de gemeente over uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht welke beperkingen u heeft en welke problemen u hierdoor ervaart. Ook wordt onderzocht welke oplossingen er zijn binnen uw eigen netwerk en /of voorliggende voorzieningen. Als het onderzoek klaar is, geeft de gemeente de uitkomst van het onderzoek en de mogelijke oplossing schriftelijk aan u. Als hieruit blijkt dat de gemeente een maatwerkvoorziening in moet zetten, kunt u hiervoor een aanvraag doen. Is de uitkomst van het gesprek dat u niet in aanmerking komt voor een voorziening? Bent u het hier niet mee eens? Ook dan kunt u een aanvraag indienen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een melding doen bij het Sociaal Team van de gemeente.

  Melding doen bij Sociaal Team (met DigiD)

  Of stuur het papieren meldingsformulier op naar ons. U kunt ook bellen naar 088 432 74 32.

 • Wat kost het?

  U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

  Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

  Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

 • Hoe lang duurt het?

  • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.
 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de leden van het Sociaal Team. Zij zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00-15.00 uur telefonisch bereikbaar via het  telefoonnummer 088 432 74 32. U kunt ook een e-mail sturen naar sociaalteam@druten.nl.

Pagina opties