Hulp bij geldzaken en schulden

 • Samenvatting

  Hebt u financiële problemen en mist u het overzicht? Hebt u moeite met het betalen van de maandelijkse rekeningen of loopt u achter met de betalingen? De gemeente kan u daarbij helpen.
  U kunt op verschillende manieren hulp krijgen om uw financiën in orde te maken. Deze hulp is gratis.

  Wat gaan wij doen?

  Tijdens een intakegesprek nemen wij met u uw situatie door. Wij zullen vragen stellen over uw financiën maar ook over uw persoonlijke situatie.

  Afhankelijk van uw omstandigheden kiezen wij voor u de best passende oplossingsrichting. Dit kan zijn informatie en advies of een doorverwijzing naar een schuldhulpverlener.

  Ook kunt u in aanmerking komen voor een budgettraining of budgetbegeleiding.

  Wilt u een idee krijgen van wat schuldhulpverlening doet en van u vraagt? Bekijk hieronder dan de filmpjes.

  Heeft u hulp nodig?

  Vul het formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak (onder voorwaarde dat u telefonisch bereikbaar bent). Belangrijk: Als er sprake is van een crisissituatie (dreigende woningontruiming of afsluiting van energie of water) dan kunnen wij binnen 3 werkdagen met u in gesprek. Wij vragen u om met de brieven die u hierover heeft ontvangen naar ons te komen.

  Online schuldhulpverlening aanvragen met digid

  Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de balie van de gemeente of via het algemene telefoonnummer 088 432 70 00.

  Twijfelt u? Ook dan helpen wij u graag.

  Wilt u zich zelf alvast oriënteren op wat u zelf kan doen?

  Dan verwijzen wij u naar websites waar veel praktische informatie staat, met hulpmiddelen:  u kunt onder andere terecht bij het Nibud en Wijzer in geldzaken.

  Schuldhulpverlening - Wij doen mee aan de landelijke pilot Vroegsignalering van schulden.

  De ervaring leert dat mensen pas hulp bij schulden zoeken als deze al hoog zijn opgelopen. Het wordt moeilijk als er meerdere schuldeisers zijn. De druk neemt toe. De situatie wordt problematisch en alleen kom je er niet meer uit. Met alle gevolgen van dien.

  De gemeente Druten komt hiervoor in actie en wil schulden in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen. Wij sluiten hiervoor aan bij de Landelijke uitrol vroegsignalering.

  We gaan betaalachterstanden zo snel mogelijk opsporen. Hierbij werken we samen met organisaties zoals de woningcorporaties en nutsbedrijven. Wij doen dit door het verzamelen van betaalachterstanden en postcodes van de mensen met achterstanden bij de woningcorporaties in ons gebied en bij Vitens, VGZ en CZ.

  Twee leden van ons team Vroegsignalering stappen vervolgens af op de betrokkenen. Zij komen onaangekondigd bij u aan de deur. We bieden hulp waar dat nodig is. Samen voorkomen we dat achterstanden uitgroeien tot schulden.

Pagina opties