Grafsteen of gedenkteken plaatsen

 • Samenvatting

  Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen.

  Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

 • Extra informatie

  Gebruikelijke procedure bij een begrafenis

  Plaatsen van gedenktekens vormt meestal een onderdeel van de begraafprocedure na het overlijden van een naaste. De procedure wordt over het algemeen door de begrafenisondernemer afgehandeld.

  De gemeente Druten voert geen werkzaamheden uit ten aanzien van de daadwerkelijke begrafenis. Dat wil zegggen dat er geen medewerkers van de gemeente Druten voorlopen, laten zakken van de kist, plaatsen van urnen en asverstrooing enzovoort.

  Gedenkteken achteraf plaatsen

  Wilt u op een later tijdstip alsnog een grafsteen of gedenkplaat plaatsen dan kunt u bij de gemeente hiervoor een aanvraag indienen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij Team Openbare Ruimte een aanvraag indienen. In de wijze van aanvragen bent u vrij. Wel moeten er in de aanvraag een aantal gegevens worden verstrekt:

  • Grafnummer
  • Naam rechthebbende
  • Naam overledene(n)
  • Tekening van de grafstenen met hierop duidelijk de te gebruiken maatvoering van zowel het staande als het liggende graf (lengte, hoogte, dikte en breedte).
  • De tekst die op het grafmonument komt te staan dient vermeld te zijn.
 • Hoe lang duurt het?

  Er zijn diverse voorwaarden ten aanzien van de (maximale) maatvoering van de staande en liggende monumenten (grafstenen). Nadere informatie is te verkrijgen bij de beheerder, Team Openbare Ruimte.
  Ook voor het (laten) uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats is, behoudens regulier onderhoud aan de graven) melding plicht bij de beheerder. De begraafplaats is afgesloten voor machines en voertuigen, maar kan worden geopend op verzoek.
   

 • Download

Pagina opties