Grafonderhoud

  • Samenvatting

    De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. U bent, als nabestaande, rechthebbende, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. U kunt het onderhoud van het graf tegen een vergoeding aan de gemeente uitbesteden.

  • Download

Pagina opties