Graf op gemeentelijke begraafplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Als een dierbare van u is overleden, kunt u diegene begraven op een gemeentelijke of particuliere begraafplaats. Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een graf aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

  Adresgegevens van particuliere begraafplaatsen in de gemeente Druten:

  Protestantse Gemeente Druten
  Kerk: Kattenburg 59, 6651 AM Druten
  Scriba: mw. E.J. van Duinen,
  Dolderd 11, 6652 BL Druten
  Tel.: 0487-511226

  Protestantse Gemeente Horssen
  Kerk: Kerkpad 11, 6631 AB Horssen
  Scriba: M. van Doorn
  Bikkeldam 2, 6631 BL Horssen
  Tel.: 0487-511226

  Parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara
  Parochiesecretariaat
  Hogestraat 4
  6651 BK DRUTEN
  tel (0487) 512387
  e-mail: info@parochiefranciscusenclara.nl

  Openstelling parochiecentrum:
  Dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 – 11.30 uur

  Parochie H. Antonius Abt Horssen
  Kerk: Kerkpad 7, 6631 AB Horssen
  • Pastorie: Kerkpad 9, 6631 AB Horssen
  Tel.: 0487–541302
  • Lid kerkbestuur: P. Coppes, tel.: 0487-541501

  Parochie H.H. Victor en Gezellen, Afferden
  Kerk: Koningstraat 45, 6654 AA Afferden
  Pastor: Gerard van Hoof,
  Koningstraat 47, 6654 AA Afferden
  Tel.: 0487-512477 / 06-23132943
  r.g2@kpnplanet.nl

  Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Deest
  Kerk: Grotestraat 15, 6653 BJ Deest
  Parochiecentrum: Grotestraat 36, 6653 BM Deest
  Tel.: 0487-513888

 • Extra informatie

  U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt deze periode altijd verlengen.

  Als u het graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. Vraag de uitvaartondernemer hoeveel personen er bijgezet kunnen worden in het graf.

  Rechthebbende

  De rechthebbende is de houder van het grafrecht. Slechts één persoon kan rechthebbende zijn. Dit kan iedereen zijn die een bepaalde (bloed)band of relatie had met de overledene. Als er sprake is van samenwoning van partners en de overledene had volwassen kind(eren), en er is geen samenlevingscontract en/of testament opgemaakt, dan wordt de rechthebbende aangewezen met toestemming van de volwassen kind(eren). Als zij samen geen overeenstemming bereiken beslist het gemeentebestuur. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het betalen van alle grafrechten. Ook heeft de rechthebbende het recht om al dan niet met toestemming te geven t.a.v. bepaalde handelingen genoemd in de Beheersverordening Algemene Begraafplaats Druten zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een gedenkteken, bijplaatsen van een urn, verlening van grafrechten en afstand doen van grafrechten. 

 • Wat moet ik doen?

  De uitvaartondernemer kan een graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

  Geef bij de aanvraag de volgende informatie:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden
  • de datum en plaats van overlijden
  • de datum waarop de begrafenis plaatsvindt
  • hoe lang u het graf wilt huren (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar)
  • grafgegevens (de plek van het graf etc.)

  Afstand doen van het graf

  Als de huurperiode nog loopt en u het graf niet meer wilt, kunt u afstand doen van het graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

  Overschrijven van het graf

  Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de rechthebbende.

  U vindt de aanvraagformulieren onder het kopje 'download'.

 • Wat kost het?

  Een overzicht van de kosten vindt u in de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017. Hieronder vindt u een samenvatting van de meest voorkomende lijkbezorgingsrechten:

  Alle graven worden uitgegeven voor 20 of 30 jaar, inclusief onderhoud.

  1. Uitgifte particuliere graven 20 jaar

  • Particulier graf (bij reservering 2x) € 985
  • Particulier kindergraf (tot 13 jaar) € 495

  2. Uitgifte particuliere graven 30 jaar

  • Particulier graf (bij reservering 2x) € 1.475
  • Particulier kindergraf (tot 13 jaar) € 750

  Bij afstand van een gereserveerd graf vindt er géén restitutie plaats.

  3. Bouwen grafkelder

  • Het recht voor het (laten) bouwen van een grafkelder in een particulier graf € 375
  • Particulier kindergraf € 195

  4. Begrafenisrechten voor het begraven in:

  • een particulier graf voor een persoon van 13 jaar of ouder € 245
  • een kindergraf voor een kind tot 13 jaar € 130

  Toeslag voor het begraven op:

  • Zaterdag voor een particulier graf € 325
  • Zaterdag voor een kindergraf € 165

  5. Recht voor het plaatsen van een gedenkteken:

  • op een particulier graf € 155
  • op een kindergraf € 90
 • Download

Pagina opties