Geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  De dag waarop u elkaar het ja-woord geeft, is misschien wel de mooiste dag van uw leven. Of u nu trouwt of uw partnerschap laat registreren. In Druten kunt u de dag vieren op elke plek die u wilt en op elke dag van de week. En met de trouwambtenaar die u wilt. We regelen het samen. Dat kan online met DigiD.

 • Extra informatie

  Nieuwe regels huwelijk en partnerschap vanaf 1 januari 2018

  Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, geldt op dit moment automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie leest u op de website van de Overheid.nl of notaris.nl.

  Niet-Nederlanders

  Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

  •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen

  Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

  • de datum;
  • de locatie;
  • welke ambtenaar u wilt;
  • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
  • wat de kosten zijn.

  Belangrijk is dat:

  • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
  • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

  Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Wat moet ik doen?

  Wilt u in Druten trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u via de website uw voorkeur voor wat betreft de datum, tijd en locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgeven. Een medewerker van de gemeente zal hierover binnen een week contact met u opnemen.

  Melding huwelijk of partnerschap met DigiD

  Heeft u geen DigiD of lukt het u niet om digitaal de melding te doen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling burgerzaken 088-4327000.

  Let op: ondertrouw is vervangen door 'melding voornemen huwelijk / geregistreerd partnerschap'. De melding doet u in de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren.

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
  • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • afschrift van inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van u en uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
 • Wat kost het?

  Kosten geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis

  • Kosteloos maandag 09.00 en 09.15 uur.
  • Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur € 345,00.
  • Zaterdag en op andere tijden dan hiervoor genoemd € 512,50.

  Kosten geregistreerd partnerschap op locatie

  • Op locatie betaald u extra € 182,50.
  • Voor de kosten van de externe locatie moet u contact opnemen met de beheerder of eigenaar van het pand.

  Kosten eigen ambtenaar van de burgerlijke stand

  • Voor het aanwijzen van een externe ambtenaar van de Burgerlijke Stand per dag € 116,50.

  Kosten partnerschapsboekje

  • Partnerschapsboekje met kleurenopdruk € 40,00.
  • Kalligrafisch inschrijven partnerschapsboekje € 25,00.
  • Kalligrafisch bijschrijven kind(eren) in partnerschapsboekje € 15,00.
 • Hoe lang duurt het?

  Neem op tijd contact met ons op

  Er zijn tal van zaken die meewegen in de controle door de gemeente. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren of gewoond heeft. Of als u geen Nederlandse nationaliteit hebt of gescheiden bent in het buitenland. Misschien moeten er zelfs buitenlandse documenten ingeleverd worden. Bel in deze gevallen daarom 6 tot 12 maanden voordat u de melding doet. Dan kunnen wij u tijdig adviseren.

 • Tips

  • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
  • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

  Overige voorwaarden

  • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Pagina opties