Gehandicaptenparkeerplaats

 • Samenvatting

  Als u gehandicapt bent kunt u bij de gemeente een aanvraag tot aanleg of wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats indienen. Wanneer u een dergelijke aanvraag doet, dient u een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart te bezitten.

  Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd in zowel de parkeerschijfzone (centrum), als buiten de parkeerschijfzone. Buiten de parkeerschijfzone moet echter wel sprake zijn van een dusdanige bezetting van de beschikbare parkeerruimte dat parkeren op acceptabele afstand van de bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. Tevens let de gemeente bij de beoordeling van de mogelijkheden om een dergelijke parkeerplaats te realiseren op de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg.

  Online aanvragen gehandicaptenparkeerplaats met DigiD

  Schriftelijk: invullen en opsturen

  Pdf formulier aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

  Hieronder vindt u een kaart met de gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente Druten.

  De grotere versie van de kaart

 • Extra informatie

  1. U moet een Europese gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart) bezitten.
  2. De beschikbare parkeerplaatsen moeten dusdanig vaak bezet zijn dat parkeren in de directe omgeving van uw woning of bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is.
  3. De gemeente let erop dat de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet worden verstoord door de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken loopt via de gemeente Druten. Deze aanvraag moet u ook opsturen als er een wijziging of opheffing plaatsvindt. Bij deze aanvraag moeten onderstaande stukken worden bijgevoegd:

  • Europese Gehandicaptenparkeerkaart (kopie);
  • Schets van (gewenste) locatie van de parkeerplaats;
  • Geldig identiteitsbewijs (kopie);
  • Kentekenbewijs deel 2 of 1b (de tenaamstelling) (kopie).

  Vervolgacties  

  1. De gemeente zal u informeren over de uitkomst (wel of niet toekennen) middels een brief;
  2. (indien positieve beoordeling) De gemeente vraagt in dezelfde brief naar het kenteken (ter controle) en een akkoordverklaring voor de betaling van kosten, zodat daarna een automatische incasso kan plaatsvinden;
  3. De gemeente zorgt voor de besluitvorming en plaatsing van de benodigde elementen (u hoeft voor de plaatsing niet thuis te blijven)
  4. Het verkeersbesluit zal worden gepubliceerd in de Waalkanter, belanghebbenden hebben dan 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Niet eerder dan de dag na deze publicatie kunnen de borden geplaatst worden. E.e.a. is ook afhankelijk van de levertijd van de borden.

  Verwachte wachttijd (i.v.m. procedures en levering): 3-10 weken

 • Wat heb ik nodig?

  • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
  • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.
 • Wat kost het?

  De (leges) tarieven voor 2020 voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn:

  • de plaats wordt toegekend: € 335  (€ 125 leges en € 210 materiaalkosten, inclusief montage)
  • de plaats wordt geweigerd: € 60,00
  • een wijziging: € 110 (€ 60 materiaalkosten +  € 50 montagekosten)

  Voor het eventueel aanpassen of realiseren van een parkeerplaats worden de werkelijke kosten aanvullend in rekening gebracht.

 • Hoe lang duurt het?

  De aanleg van een gereserveerde parkeerplaats bestaat uit een wettelijk benodigd verkeersbord met gehandicaptensymbool en een onderbord met uw kenteken die op een paal zijn bevestigd. 

  De gewenste breedte van een gehandicaptenparkeerplaats is ongeveer 3,5 meter (in geval van haaks parkeren), bij bestaande parkeervakken kan hiervan worden afgeweken. Let hier dus op bij de keuze van de gewenste parkeerlocatie als u aan de zijkant ruimte nodig heeft om in en uit te stappen (voor het in- en uitstappen kan ook het trottoir gebruikt worden).

  Binnen de parkeerschijfzone speelt er nog een tweede aspect bij de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken: namelijk de maximale parkeerduur. Deze parkeerduur is niet van toepassing voor gehandicapten. Door uw gehandicaptenparkeerkaart achter de voorruit te leggen, kunt u de hele dag parkeren in een vak met een blauwe streep of indien er geen vak aangebracht is maar wel een blauwe streep geldt dat ook hier. Deze parkeerplaats is geen privéparkeerplaats. Op het weekmarktterrein geldt op vrijdag tussen 11.00 en 19.00 een parkeerverbod.

Pagina opties