Expertiseteam jonge kind

 • Samenvatting

  Meestal maken jonge kinderen (tot zeven jaar) een gezonde ontwikkeling door. Maar beroepskrachten in kinderopvang, basisonderwijs en gezondheidszorg kunnen ook met ingewikkelde problemen in die ontwikkeling te maken krijgen. In sommige gevallen kunnen zij deze niet zelf oplossen. Dit vraagt om extra ondersteuning en begeleiding. Die beroepskrachten kunnen daarvoor dan advies inwinnen bij het Drutense ‘expertiseteam jonge kind’. Hierin zitten experts die vanuit verschillende invalshoeken een breed advies geven. Ouders worden hier nadrukkelijk bij betrokken: hun hulpvraag staat centraal.
  In het expertiseteam zitten een jeugdarts, een psycholoog, een onderwijsondersteuner en een coördinator. Als dat nodig is, worden ook andere experts ingezet.

  Het team is een samenwerking van Sociaal Team Druten, SPOM Onderwijs en Kinderopvang, Samenwerkingsverband Stromenland en GGD Gelderland-Zuid. Hiermee willen onderwijs en jeugdhulp ernstige problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen vroeg opsporen. De bedoeling is om deze op tijd en goed aan te pakken en erger te voorkomen.

  Meer informatie
  Tel: 088 432 70 00 (maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00, vrijdag 8.30 – 12.30 uur)
  Email:  expertiseteamjongekind@druten.nl

Pagina opties