Evenement organiseren

 • Samenvatting

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Voor een groot evenement, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Een klein evenement hoeft u alleen te melden, zoals een straatfeest of een barbecue. Het aanvragen van een evenementenvergunning en het doen van een melding kan alleen bij de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Hieronder kunt u een aanvraag doen voor een evenement. Het formulier start met een checklist om te kijken of u een melding in moet dienen of een aanvraag. Vervolgens wordt u automatisch doorgestuurd naar de melding of de aanvraag.

  Start melding/vergunningaanvraag 

 • Extra informatie

  De gemeente bepaalt of u een evenementenvergunning krijgt en neemt voorschriften in de vergunning op.

  De veiligheidsvoorschriften voor kleine evenementen staan in de Nadere regels kleine evenementen.

  Voorschriften brandveiligheid

  Het plaatsen van een tent moet voldoen aan de bepalingen uit het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ en de ‘Regeling brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’.

  U kunt de tekst raadplegen via de website Overheid.nl

  Contact

  Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@druten.nl.

 • Wat moet ik doen?

  • U vraagt een vergunning voor een evenement aan bij de gemeente. Doe dit 8 weken van tevoren.
  • Bij een klein evenement (bijvoorbeeld een straatfeest) volstaat meestal een melding bij de gemeente. Graag ontvangen wij deze uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement. De voorwaarden van een klein evenement zijn te vinden in het formulier 'melden kleine evenementen'.

  De gemeente heeft bovengenoemde termijnen nodig om een goede risico inventarisatie te kunnen maken en om een eventueel verkeersbesluit te kunnen nemen. Hiervoor vraagt de gemeente adviezen op bij de Brandweer, Politie en de GHOR.

 • Wat kost het?

  De legestarieven 2021 voor het in behandeling nemen van een:

  • Categorie 0 (meldingsplichtig-evenement): € 0
  • Categorie A (regulier-evenement):           € 152
  • Categorie B (aandacht-evenement):        € 558
  • Categorie C (risico-evenement)               € 710,50

  Let op! Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van  niet-commerciële activiteiten of evenementen door organisaties worden geen leges geheven.

  Onder organisaties worden verstaan:

  Een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

  Bovenstaande is niet van toepassing op evenementen die geclassificeerd zijn in categorie C (risico-evenement).

 • Hoe lang duurt het?

  Melding klein evenement

  Als uw evenement niet aan de voorwaarden voor een klein evenement voldoet, hoort u dit binnen een maand.

  Evenementenvergunning

  U ontvangt tijdig voor aanvang van uw evenement bericht of uw evenement plaats kan vinden.

 • Tips

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

 • Contact

  Bij vragen helpen de medewerkers van team APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 79 88. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@druten.nl.

Pagina opties