Drank- en horecavergunning

 • Samenvatting

  U heeft een Drank- en Horecavergunning nodig als u alcoholische drank wilt schenken ter plaatse.

  Denk hierbij aan een:

  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • cafetaria en snackbar indien voor gebruik ter plaatse

  Een slijterij die sterk-alcoholische drank verkoopt heeft ook een Drank- en Horecavergunning nodig. 

  U heeft GEEN Drank- en Horecavergunning nodig als u alleen zwak-alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn.

  Denk hierbij aan:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten
  • snackbar/cafetaria (indien niet ter plaatse genuttigd).

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij het aanvragen van een evenementenvergunning.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij het doorlopen van het vergunningstraject wordt ook een Bibob-check gedaan. Wilt u meer weten over Bibob?

  www.ondernemersplein.nl

 • Extra informatie

  Met een Drank- en Horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

  U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
  • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
  • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
  • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
  • De leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.

  Verenigingen en stichtingen

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden andere voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
  • De barvrijwilligers hebben de "Instructie Verantwoord Alcohol schenken" (IVA) gevolgd. 
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst.

  Neemt u hiervoor contact op met het Team APV via apv@druten.nl of via telefoonnummer 088-4327000

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen en kunt dit aan ons melden via apv@druten.nl

 • Wat heb ik nodig?

  • Volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier (model A of B) inclusief de verklaring(en) van de leidinggevende.
  • Een ingevuld vragenformulier Bibob incl. bijlagen. 
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) en/of bestuurders/ondernemers.
  • Kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
  • Arbeidsovereenkomst(en) voor zover in loondienst.
  • Huur-, of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
  • Een plattegrond van het horecabedrijf inclusief terras.
  • Informatie over de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie van de inrichting.
  • Kopie van het bestuursreglement (alleen voor paracommerciële instellingen).
  • Lijst met barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) hebben gevolgd (alleen voor paracommerciële instellingen).

  De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

 • Wat kost het?

  Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden, de zogenoemde leges voor 2021.

  • Drank en Horecavergunning voor een commerciële inrichting: € 482,00
  • Drank en Horecavergunning voor een para-commerciële inrichting: € 319,50
  • Tijdelijke ontheffing om zwak-alcoholische drank tijdens een evenement te mogen schenken: € 50,75
  • Wijzigen of toevoegen van leidinggevende(n) aan uw Drank en Horecavergunning: € 71,00 
 • Hoe lang duurt het?

  Wij beoordelen uw aanvraag en indien nodig vragen wij om aanvullende informatie. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 • Contact

  Bij vragen of voor het indienen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning helpen de medewerkers APV u graag verder. Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 432 70 00. U kunt hen het beste bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur en op de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen naar apv@druten.nl.

Pagina opties