Calamiteitenprotocol Jeugdhulp

 • Samenvatting

  De gemeenten in Gelderland-Zuid (Rivierenland en Rijk van Nijmegen) en Mook en Middellaar hebben samen afspraken gemaakt over de werkwijze na de melding van een calamiteit of geweldsincident. Deze afspraken staan in het protocol meldingen calamiteiten en geweld jeugdhulp

  Protocol meldingen calamiteiten en geweld jeugdhulp

  Rol van de aanbieder bij een calamiteit of geweldsincident

  Als er een calamiteit of geweldsincident is in een instelling, moet deze aanbieder daarvan meteen melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit is zo geregeld in de Jeugdwet. In het regionale protocol is bovendien afgesproken dat de aanbieder ook melding doet bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaats­gevonden. Het is belangrijk dat de aanbieder daarvoor de juiste stappen doorloopt. Onder de kop “Hoe werkt het?” staat welke stappen voor de aanbieder belangrijk zijn. Deze staan ook in het protocol.

 • Extra informatie

  Het melden van een calamiteit bij de gemeente doet u als aanbieder als volgt:

  • U meldt een calamiteit bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden
  • U doet de melding uiterlijk op de eerstvolgende werkdag nadat de calamiteit heeft plaatsgevonden (tussen 8.30 en 17.00 uur).
  • U geeft de melding bij voorkeur telefonisch door via het algemene nummer van de gemeente. U kunt vragen naar de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (ambtenaar OOV).
  • De ambtenaar OOV maakt samen met u een inschatting van de situatie als het gaat om (dreigende) maatschappelijke onrust en/ of media aandacht
  • Wanneer u een calamiteit meldt, houdt u dat rekening met de privacy van de betrokken cliënt(en). Dit betekent dat de melding niet tot de betreffende persoon te herleiden moet zijn.
  • Bij het melden van de calamiteit geeft u als aanbieder door welke andere gemeenten eventueel betrokken zijn. Het gaat dan om:
   • een mogelijk andere gemeente waar de desbetreffende cliënt(en) vandaan komt (komen) volgens het woonplaatsbeginsel;
   • een mogelijk andere gemeente die (namens meerdere gemeenten) verantwoordelijk is voor de contractering van de ondersteuning, jeugdhulp of gecertificeerde instelling.

  N.B.: Als er sprake is van een calamiteit die direct leidt tot maatschappelijke onrust, belt u dan meteen de politie.

Pagina opties