Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

  • Samenvatting

    De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken. Bijvoorbeeld als u bezwaar wilt maken tegen een bouwplan bij u in de buurt. U kunt pas bezwaar indienen als er op de bouwplannen door de gemeente een beslissing is gemaakt.

    Om een bouwaanvraag of een recent verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten te bekijken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 432 70 00.

    Heeft u een bouwtekening nodig of wilt u om een andere reden een bouwdossier uit het archief inzien? Kijk bij 'Archiefstukken aanvragen'.

    Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op ons gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Pagina opties