Bouw en verbouwing, controle

 • Samenvatting

  De gemeente controleert of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleert de gemeente op lawaai, trillingen en afval.

  Als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Extra informatie

  De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.

  De gemeente heeft de volgende rechten om goed te kunnen controleren en handhaven:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Hiervoor bestaat een aparte procedure.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij hebben recht om zakelijke gegevens en bescheiden in te zien en mogen hier kopieën van maken. Gegevens van persoonlijke aard mogen niet gevorderd worden.
  • Zij mogen zaken onderzoeken, zoals het nemen van monsters, het openen van verpakkingen en zo nodig, spullen meenemen.

  Constateert de gemeente dat de voorschriften niet worden gehandhaafd, dan kan zij de bouw stilleggen of de toegang tot het gebouw sluiten.

 • Wat moet ik doen?

  Geef het door aan de gemeente als u denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat.

Pagina opties