Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Heeft u een laag inkomen en onverwacht hoge kosten. Bent u niet in staat om deze kosten niet (helemaal) zelf te betalen uit uw inkomen of uw vermogen? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand.

  U kunt bijzonder bijstand aanvragen wanneer u:

  • 21 jaar of ouder bent (of 18, 19 of 20 jaar en uw ouders de gevraagde kosten niet kunnen betalen);
  • staat ingeschreven in de gemeente Druten en in het bezit bent van een Nederlands paspoort;
  • een inkomen rond de bijstandsnorm heeft.

  Let op: Het gaat om kosten die niet langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt of die nog gemaakt moeten worden.

 • Extra informatie

  Waar wordt de aanvraag op beoordeeld?

  • Zijn de kosten echt gemaakt of gaat u ze echt maken
  • Gaat het om bijzondere kosten die niet betaald kunnen worden uit het inkomen
  • Is er een andere instelling die de kosten vergoed, zoals bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.

  U ontvangt een brief van de gemeente waarin staat of u wel of geen bijzondere bijstand krijgt.

  Deel van de kosten zelf betalen

  Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Er wordt ook gekeken naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

  Vanuit uw inkomen moet u reserveren voor onvoorziene uitgaven. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een wasmachine, koelkast of meubels. Voor deze kosten bestaat er in principe geen recht op bijzondere bijstand. U kunt hiervoor wel een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt online bijzondere bijstand aanvragen. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand hebt u DigiD nodig.

  Logo DigiD

  Vraag bijzondere bijstand aan

  Lukt het u niet online bijzondere bijstand aan te vragen? Dan kunt u ook een aanvraagformulier bijzondere bijstand printen, invullen en opsturen.

 • Tips

  Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken? Dan kunt u dit in één keer aanvragen. Hiervoor moet u wel maandelijks een overzicht van kosten sturen naar uw consulent. Bijvoorbeeld voor de eigen bijdrage CAK of persoonsalarmering. Hou er rekening mee dat kosten die langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt, niet meer worden vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

  Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de zorgconsulenten van het Sociaal Team. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 088 432 74 32  van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. U kunt ook mailen naar sociaalteam@druten.nl.

  Postadres

  Gemeente Druten, t.a.v. Sociaal Team
  Postbus 1
  6650 AA Druten

Pagina opties