Bijstandsfraude melden

 • Samenvatting

  Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering en woont deze persoon in de gemeente Druten? Dan kunt u dit op verschillende manieren (anoniem) melden bij de gemeente.

  De gemeente onderzoekt bijstandsfraude. We willen namelijk voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben.

  Voorbeelden van bijstandsfraude:

  • Woont niet op het adres dat hij/zij doorgeeft
  • Geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen
  • Geeft niet door dat hij/zij werkt
  • Geeft onjuiste gegevens door
  • Geeft niet door een erfenis te hebben ontvangen
 • Extra informatie

  Gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld

  Als u fraude meldt, gaan wij vertrouwelijk met uw informatie om. U kunt bijstandsfraude ook anoniem melden.  Het is belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen een anonieme melder namelijk niet meer benaderen voor aanvullende informatie of vragen.

  Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar bijstandsfraude. Over de voortgang van het onderzoek kunnen wij u niet informeren, dit in verband met de privacy.

 • Wat moet ik doen?

  Vermoedt u bijstandsfraude? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Druten. U geeft gegevens door zoals:

  • namen
  • adressen
  • werktijden
  • gegevens over een auto
  • inkomsten
  • met wie woont persoon samen

  U kunt bijstandsfraude op drie verschillende manieren melden, namelijk online, telefonisch, of schriftelijk:

  • U stuurt een mail naar inkomen@druten.nl.
  • U neemt contact op met een van de inkomensconsulent van de gemeente Druten. Dit doet u door te bellen naar 088 432 70 00.
  • Of u stuurt een brief naar:

  Gemeente Druten
  t.a.v. afdeling Samenleving
  Postbus 1
  6650 AA Druten

Pagina opties