Bijstand, uitkering

 • Samenvatting

  Als u geen werk heeft en het lukt ook niet direct werk te vinden, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering krijgen.

 • Extra informatie

  Hoe hoog is de bijstandsuitkering?

  De hoogte van de bijstandsuitkering kunt u vinden op de website van Schulinck.

  Heeft u inkomsten?

  Uw inkomsten mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan de bijstandsnorm die voor u geldt.

  Als inkomen telt mee:

  • uw netto inkomsten uit werk;
  • uw netto winst uit onderneming;
  • een WW-, Wajong- of WIA-uitkering;
  • alimentatie voor u en/of uw kinderen;
  • sommige heffingskortingen van de Belastingdienst;
  • studiefinanciering.

  Heeft u eigen vermogen?

  Naast een inkomensgrens geldt een vermogensgrens. Die vermogensgrens is € 12.040,- voor een gezin en een alleenstaande ouder en € 6.020,- voor een alleenstaande. Met vermogen wordt bedoeld:

  • spaargeld (ook van de kinderen);
  • bezittingen (auto, boot, caravan, huis);
  • erfenissen, geldprijzen.

  Schulden worden van uw vermogen afgetrokken. Een studieschuld en alle andere schulden die niet direct opeisbaar zijn, tellen niet mee.

  De gemeente onderzoekt bijstandsfraude

  We willen namelijk voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben. Stelt de gemeente vast dat er sprake is van bijstandsfraude? Dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan:

  • Een boete opleggen (dit is de gemeente verplicht als iemand fraude pleegt)
  • (een deel van) de uitkering met terugvordering intrekken
  • Aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. In dat geval behandelt de officier van justitie de zaak volgens het strafrecht en kan de fraudeur een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf krijgen, en dan ook een strafblad.

  Vermoedt u bijstandsfraude? Neem dan contact op met de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Of u een bijstandsuitkering krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente kijkt of u recht heeft op een bijstandsuitkering. U moet daarvoor informatie geven aan de gemeente. Wij kijken bijvoorbeeld naar het werk dat u al gedaan heeft, uw opleiding, uw spaargeld en bezittingen, uw (overige) inkomsten en of u solliciteert.

  Bent u ouder dan 27 jaar en jonger dan 65 jaar? Dan kunt u een uitkering aanvragen door u telefonisch te melden bij de gemeente Druten op telefoonnummer 088 432 70 00. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur.

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwijzen wij u door naar het WerkBedrijf in Nijmegen. U dient zich daar melden voor het aanvragen van een uitkering.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

  Voorschot

  U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

  • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
  • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen

  Geen voorschot

  Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen. 

  De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

  • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht op een bijstanduitkering; 
  • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
  • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
  • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Contact

  Vermoedt u bijstandsfraude? Dan kunt u dit melden bij de gemeente Druten. U geeft gegevens door zoals:

  • namen
  • adressen
  • werktijden
  • gegevens over een auto
  • inkomsten
  • met wie woont persoon samen

  U kunt bijstandsfraude op drie verschillende manieren melden, namelijk online, telefonisch, of schriftelijk:

  • U stuurt een mail naar wwbloket@druten.nl.
  • U neemt contact op met een van de inkomensconsulent van de gemeente Druten. Dit doet u door te bellen naar  088 432 70 00.
  • Of u stuurt een brief naar:

  Gemeente Druten
  t.a.v. afdeling Samenleving
  Postbus 1
  6650 AA Druten

Pagina opties