Bijstand, heronderzoek

 • Samenvatting

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

 • Extra informatie

  Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

  • of u nog de juiste uitkering krijgt;
  • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken;
  • of uw eigen vermogen goed is bepaald;
  • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen;
  • of er werk voor u te vinden is;
  • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt.

  U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. 

 • Wat moet ik doen?

  Onderzoek naar uw recht op uitkering

  • U krijgt een heronderzoeksformulier.
  • U vult de gegevens in en zorgt voor de gevraagde informatie.
  • Stuur het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

  Besluit van de gemeente

  U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.

  Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Pagina opties