Beveiligings- of datalek melden

 • Samenvatting

  Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

  Meld dit dan aan de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00.

  Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

  Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

  Wat moet ik doen?

  Om het lek zo snel mogelijk te kunnen herstellen, kunnen de volgende gegevens behulpzaam zijn:

  • IP-adressen
  • logbestanden
  • reproduceerbaarheid
  • schermafbeeldingen
  • een beschrijving van de gegevens die voor u zichtbaar zijn

  Let op: deel het datalek of zichtbare data niet met anderen.

  Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen wij aangifte bij de politie.

Pagina opties