Beschermd wonen (Wmo)

 • Samenvatting

  Kunt u niet meer zelfstandig wonen omdat u psychische en/of psychosociale problemen heeft? U kunt uw probleem bespreken met een medewerker van het Sociaal Team. Samen bespreekt u of u een Wmo melding doet of een aanvraag voor Beschermd Wonen. Bij Beschermd Wonen krijgt u 24 uur per dag de bescherming en/of begeleiding die u nodig heeft. Hierdoor kunt u veilig en gezond leven en werken aan uw stabilisatie of herstel. Een melding Beschermd wonen doet u samen met uw begeleider.

 • Extra informatie

  Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor beschermd wonen als u psychische of psychosociale problemen heeft waardoor u (tijdelijk) niet zelfstandig kunt wonen. Het is voor u belangrijk dat u 24 uur per dag kunt terugvallen op de begeleiding.

  Bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

 • Wat moet ik doen?

  Verblijft u in een instelling of opvangvoorziening?

  Bespreek uw situatie met uw begeleider. Samen kunt u contact opnemen met het Sociaal Team. Komt u samen met de medewerker van het Sociaal Team tot de conclusie dat beschermd wonen de meest passende oplossing is voor u? Dan brengt het Sociaal Team u in contact met de GGD Gelderland-Zuid. De GGD regelt de toegang tot beschermd wonen.

  Woont u zelfstandig en bent u van mening dat dit niet meer lukt?

  Vult u dan het Wmo-meldingsformulier in of neem contact op met het Sociaal Team via het telefoonnummer 088 432 74 32. Komt u samen met de medewerker van het Sociaal Team tot de conclusie dat beschermd wonen de meest passende oplossing is voor u? Dan brengt het Sociaal Team u in contact met de GGD Gelderland-Zuid. De GGD regelt de toegang tot beschermd wonen.

  Meldingsformulier WMO (met Digid)

  Meldingsformulier WMO (PDF) (uitprinten, invullen en opsturen)

  Beschermd wonen in de regio Nijmegen

  In de regio Nijmegen organiseren een aantal gemeenten samen het beschermd wonen. Dit zijn: Nijmegen, Beuningen, Druten, Wijchen, Heumen, Berg en Dal en Mook en Middelaar. De GGD beoordeelt namens deze gemeenten de aanvragen beschermd wonen. Op de website van de GGD kunt u hierover meer lezen.

  Website GGD

  De GGD geeft een advies over uw aanvraag. De centrumgemeente Nijmegen neemt daarna het besluit. U ontvangt dit schriftelijke besluit (de beschikking) dan ook van de gemeente Nijmegen, ook als u in Druten woont.

  Hulp nodig bij uw aanvraag?

  Heeft u een gesprek voor zorg en/of ondersteuning met het Sociaal Team of bij de GGD? Dan is het goed om samen met iemand naar het gesprek te komen om uw situatie uit te kunnen leggen. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Dit kan uw begeleider of behandelaar zijn, maar ook een familielid of een  vriend.

  Onafhankelijke cliëntondersteuner

  Een cliëntondersteuner is iemand die u helpt met uw contact met het Sociaal Team. Het is iemand die ‘onafhankelijk’ is. Dat betekent dat hij geen verbinding heeft met het Sociaal Team of een andere organisatie. De cliëntondersteuner is er echt voor u. De hulp van de cliëntondersteuner kost niets.

  De cliëntondersteuner helpt u om de hulpvraag duidelijker te krijgen, keuzes te maken en de juiste hulp te organiseren. In Druten kunt u deze cliëntondersteuner bereiken via MEE.  Deze organisatie is telefonisch bereikbaar op: 088 633 00 00. U kunt ook mailen naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl  of kijk op de website van MEE.

  Website MEE

 • Wat kost het?

  U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u krijgt. Ook als u meerdere vormen van hulp krijgt (bijvoorbeeld hulp in de huishouding én een scootmobiel) betaalt u nog steeds maximaal € 19,00 per maand.

  Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat u in een revalidatiecentrum verblijft? Neem dan contact op met het Sociaal Team.

  Het landelijke Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. U ontvangt hierover een brief van het (CAK). Dit kan wel enige maanden duren.

 • Tips

  Privacy

  Voor sommige producten of diensten heeft de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig. De gemeente Druten gaat hier zorgvuldig mee om.

  Wat zijn persoonlijke gegevens?

  Persoonlijke gegevens zijn gegevens die direct of via een omweg over u gaan. Er zijn verschillende soorten persoonlijke gegevens. De meest bekende gegevens zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonlijke gegevens. Gevoelige gegevens als uw afkomst, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonlijke gegevens genoemd. Deze gegevens worden extra beschermd.

  Wat doet de gemeente Druten of het Sociaal Team met uw persoonlijke gegevens?

  De gemeente of het Sociaal Team heeft uw persoonlijke gegevens nodig om te bepalen of u hulp of ondersteuning krijgt. Maar ook voor de betaling zijn persoonlijke gegevens nodig. Soms bepaalt bijvoorbeeld uw huisarts of u hulp krijgt. De gemeente is dan verantwoordelijk voor de betaling en heeft ook daarvoor persoonlijke gegevens nodig. De gemeente gebruikt niet meer gegevens dan nodig is. En ook niet zomaar voor een ander doel. De gemeente bewaart uw persoonlijke gegevens goed en veilig.

  Tevredenheidsonderzoek

  De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks te meten hoe tevreden inwoners zijn over de hulp die zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugwet  (hebben) ontvangen. Voor dit onderzoek gebruikt de gemeente alleen de gegevens die nodig zijn om inwoners voor dit onderzoek uit te nodigen. Bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens. U hoeft niet mee te werken aan dit onderzoek.

  Hoe is mijn privacy beschermd?

  De gemeente is bij haar optreden, dus ook in het kader van de Wmo 2015, gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet biedt algemene regels over uw privacy en bepaalt bijvoorbeeld dat niet meer informatie verzameld mag worden dan noodzakelijk is. En dat deze ook niet zomaar verspreid mag worden. Het medisch beroepsgeheim van artsen is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld dat de gemeente uw medisch dossier niet mag inzien zonder uw toestemming. Tenslotte legt de gemeente Druten privacyregels vast in convenanten die het optreden van het Sociaal Team regelen.

  Heeft u een klacht?

  Bent u niet tevreden over de manier waarop u geholpen wordt? Bespreek dit altijd eerst met uw contactpersoon bij het Sociaal Team.

  Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. 

  Meer informatie over een klacht indienen

 • Contact

  Voor informatie kunt u terecht bij een van de leden van het Sociaal Team. Zij zijn op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088 432 74 32. Ook kunt u mailen naar sociaalteam@druten.nl

  U kunt de GGD bereiken  op 088 144 70 20. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.  U kunt uw vraag ook mailen naar: toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl. Meer informatie kunt u lezen op de website van de GGD. Hier staat ook een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop.

Pagina opties