Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

  De gemeente Druten hanteert een kwijtscheldingsbeleid voor inwoners die de gemeentelijke belastingen niet of slechts met grote moeite kunnen betalen. Mensen die een verzoek tot kwijtschelding willen indienen, kunnen hierover meer lezen in de bijsluiter bij het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen.

  Het gemeentelijk belastingkantoor heet voortaan Munitax. Op www.munitax.nl kunt u veel belastingzaken zelf online regelen. Ook vindt u er informatie over de verschillende lokale belastingen. Vragen? Bel dan met Munitax, telefoonnummer: 024-6780962, elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur - 12.30 uur.

 • Wat moet ik doen?

  Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

 • Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden
 • Schriftelijk aanvragen

Pagina opties