Afvalstoffenheffing

  • Samenvatting

    U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

  • Wat moet ik doen?

    Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, de tarieven, het inzien van uw taxatieverslag en het maken van bezwaar op www.munitax.nl. U kunt op de website ook kwijtschelding en uw afvaloverzicht aanvragen.

Pagina opties