Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

 • Samenvatting

  Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte of die van uw kind, (beëindiging van) huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden van partner, ouder of kind? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan. U kunt het uittreksel online aanvragen en krijgt het dan per post thuisgestuurd.

  Alleen gebeurtenissen in gemeente Druten

  De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. U kunt in gemeente Druten dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in gemeente Druten hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: Woont u Druten, maar bent u in Nijmegen geboren? Dan kunt u een afschrift van uw geboorteakte alleen in Nijmegen opvragen.

  Online uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen met uw DigiD

  • Geef in de aanvraag aan waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig hebt.
  • Geef in de aanvraag aan als u het voor gebruik in het buitenland nodig hebt. In dat geval ontvangt u een meertalig model.
  • Ouders kunnen ook voor kinderen tot 18 jaar een akte of afschrift burgerlijke stand aanvragen als zij allemaal op hetzelfde adres wonen.

  Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

  Afspraak maken

  Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Bankpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag

  Kosten

  € 14,00

  U kunt bij ons pinnen, dit heeft onze voorkeur. Contant betalen kan ook.

  Voor inwoners van Europa / For European citizens

  Bent u woonachtig in het buitenland en daardoor niet in het bezit van DigiD maar een andere voorziening? Dan kunt u onderstaand formulier gebruiken met de digitale voorziening van het land waar u woont. 

  Are you a European citizen? You can apply for the documents in english with the digital audentification of your country. 

  Extract and certificate of cicil status (eIDAS)

  Uittreksel persoonsgegevens BRP (voorheen GBA)

  • Het uittreksel Burgelijke Stand wordt soms verward met een uittreksel uit de basisregistratie personen BRP (voorheen GBA), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven.
  • U kunt een uittreksel uit de BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u nu ingeschreven staat.
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

  Een uittreksel aanvragen

  U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

  Internationaal uittreksel

  Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

  Iemand anders machtigen

  Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

  Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • digitaal aanvragen
  • persoonlijk aanvragen
  • schriftelijk aanvragen
  • door iemand anders laten afhalen (machtigen) Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.
  • per mail aanvragen via info@druten.nl: voeg hiervoor een ingescande brief bij die door u ondertekend is en zet hierin van welke gebeurtenis (geboorte, huwelijk, overlijden) u het uittreksel nodig heeft. Voeg tevens een ingescande kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij.
 • Wat heb ik nodig?

  Online aanvragen

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.
 • Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Pagina opties