Aanvraag projectsubsidies

 • Samenvatting

  Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of iets voor jongeren? En kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

  Online projectsubsidie aanvragen met digid

 • Extra informatie

  Wanneer komt een activiteit in aanmerking voor een projectsubsidie? 

  • Organiseert u een activiteit voor inwoners en is die activiteit een belangrijke meerwaarde voor de Drutense samenleving? Dan kan de activiteit in aanmerking komen voor subsidie;
  • De activiteit moet niet in strijd zijn tegen de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
  • De gelden worden voldoende besteed aan het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;
  • U moet kunnen aantonen dat u over onvoldoende geld (eigen middelen of middelen van derden) beschikt om de kosten van de activiteit te dekken;
  • De subsidieverstrekking past binnen het beleid van de gemeente Druten.
 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een projectsubsidie aanvragen? Dan moet uw aanvraag ten minste 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt schriftelijk bij de gemeente binnen zijn. Als u een subsidie aanvraagt stuurt u het volgende mee:

  • Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van het doel en het resultaat dat u wilt bereiken met de activiteit(en);
  • Een begroting van de inkomsten en uitgaven voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraag.

  Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Binnen zes weken na ontvangst van de subsidieaanvraag nemen wij een besluit op de aanvraag.

 • Wat kost het?

  Geen kosten.

Pagina opties