Aanvraag projectsubsidies

 • Samenvatting

  Bent u een stichting, vereniging of een particulier? En wilt u een activiteit organiseren op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn of iets voor jongeren? En kunt u het niet helemaal zelf betalen? Dan kunt u bij ons subsidie aanvragen. Dit is een bijdrage om deze activiteiten te kunnen doen.

  Online projectsubsidie aanvragen met digid

 • Extra informatie

  Wanneer komt een activiteit in aanmerking voor een projectsubsidie? 

  • Organiseert u een activiteit voor inwoners en is die activiteit een belangrijke meerwaarde voor de Drutense samenleving? Dan kan de activiteit in aanmerking komen voor subsidie;
  • De activiteit moet niet in strijd zijn tegen de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
  • De gelden worden voldoende besteed aan het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;
  • U moet kunnen aantonen dat u over onvoldoende geld (eigen middelen of middelen van derden) beschikt om de kosten van de activiteit te dekken;
  • De subsidieverstrekking past binnen het beleid van de gemeente Druten.

  De procedures voor het aanvragen van een subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen, zijn vastgelegd in de gemeentelijke subsidieverordening. Naast de subsidieverordening kent de gemeente beleidsregels.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een projectsubsidie aanvragen? Dan moet uw aanvraag ten minste 4 weken voordat de activiteit plaatsvindt schriftelijk bij de gemeente binnen zijn. Als u een subsidie aanvraagt stuurt u het volgende mee:

  • Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u de subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van het doel en het resultaat dat u wilt bereiken met de activiteit(en);
  • Een begroting van de inkomsten en uitgaven voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraag.

  Als wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag. Binnen zes weken na ontvangst van de subsidieaanvraag nemen wij een besluit op de aanvraag.

 • Wat kost het?

  Geen kosten.

Pagina opties