Pagina opties

Groter
RSS

Subsidie onderhoud gemeentelijk monument (03-06-2019)

Dit jaar is er nog subsidie beschikbaar voor onderhoud aan uw gemeentelijk monument. U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor de onderstaande werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van buitenschilderwerk.
  • Het vervangen van versleten dakgoten.
  • Vervangen of herstellen van rieten daken
  • Herstelwerk aan gevels
  • Vervangen of herstellen van luiken, ramen, kozijnen e.d.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

U kunt maar liefst 43 % subsidie krijgen tot een maximum van € 5.500,00. In dit bedrag zit ook de aanvullende bijdrage van de provincie Gelderland.
Het moet gaan om subsidiabele onderhoudskosten. De gemeente stelt die kosten vast.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor de monumentensubsidie aanvragen bij Louis Nieboer via l.nieboer@drutenwijchen.nl of telefonisch via 088- 432 74 55.
Stuur het volledig ingevulde formulier met een gespecificeerde offerte van het bedrijf dat het werk gaat uitvoeren terug naar de gemeente. Als u de werkzaamheden zelf uitvoert komen alleen de materiaalkosten in aanmerking voor een subsidie.

De gemeente besluit binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, welk bedrag subsidie u krijgt. Aanvragen behandelen wij in principe op volgorde van binnenkomst en zo lang er voor dit jaar subsidie beschikbaar is. Het is de bedoeling dat het werk in het jaar van toekenning uitgevoerd wordt. In bijzondere situaties kunt u hier, in overleg met de gemeente, van afwijken.

Wanneer betalen wij de subsidie uit?                                                                         

De uitbetaling van de subsidie gebeurt als het werk is uitgevoerd en goedgekeurd. Ook moeten de rekeningen en betaalbewijzen bij de gemeente zijn ingediend.

Kan ik een voorschot krijgen?

Ja, op verzoek van de subsidieontvanger kan een voorschot worden verleend.

Wanneer geldt de subsidieregeling niet?

  • De subsidieregeling geldt niet voor eigenaren van een rijksmonument.
  • Voor werk dat al voor de toekenning is uitgevoerd wordt achteraf geen subsidie verleend.