Pagina opties

Groter
RSS

Helpt u mee met het groenonderhoud? (19-09-2019)

De gemeente Druten zoekt inwoners die helpen bij het groenonderhoud in hun woonomgeving. We proberen hiermee een schonere leefomgeving te krijgen met minder zwerfafval en onkruid. De wijkploegen zijn hier dagelijks mee bezig. Een schone wijk bereiken we graag samen met u, verenigingen en maatschappelijke partners.                                     

Burgerparticipatie groen en zwerfvuil

Bewoners zijn steeds meer betrokken bij de openbare ruimte. Deze betrokkenheid heet ook wel burgerparticipatie. In de gemeente zijn zo al meerdere bewoners actief in het groen. Zij helpen door te schoffelen, maaien, blad en onkruid te verwijderen en zwerfafval op te ruimen. Of ze denken mee bij een herinrichting of renovatie van het groen in hun woonstraat. Burgerparticipatie groen en zwerfafval geven we de komende vier jaar meer vorm. Als eerste richten we ons vooral op groenbeheer en zwerfvuil. In tweede instantie is het doel om participatie breder te trekken naar bijvoorbeeld projecten, wijkplannen en overdragen van beheer.

Meehelpen in het groen! Laten we het samen doen

Vanaf 2019 zijn de wijkbeheerders en hun teams bezig met het groenonderhoud en het opruimen van zwerfafval in uw wijk. Op meerdere locaties helpen bewoners hen daarbij. Een groep bewoners van de Bieskamp onderhoudt al het groen in hun straat.

Helpt u ook mee in het groen?

U kunt dat alleen of samen met uw buren doen. Daarvoor kunt u zich aanmelden bij onze medewerker Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7000. Of stuur een e-mail naar p.van.wolferen@drutenwijchen.nl

Meld u aan als Wijkheld om zwerfafval op te ruimen!

Minder zwerfafval in de openbare ruimte wil iedereen. Daarnaast helpt u ook de dieren zoals vogels en vissen. Helpt u ook mee aan een schonere leefomgeving? Meldt u dan aan als wijkheld. Een wijkheld loopt regelmatig een schoonmaakronde door de buurt en ruimt zwerfafval op. Daarmee draagt u uw steentje bij aan een schone en positieve samenleving. U kunt zich aanmelden bij de Dar via www.wijk-helden.nl. U ontvangt dan materialen zoals een emmer, knijper, hesje en afvalzakken. Let erop dat u apart de wijkhelden afvalpas aanvraagt!

Een zwerfafvalactie organiseren?

Wilt u samen met een groep bewoners een actie houden om zwerfafval in te zamelen op een bepaalde plek? Dat kan. Bij de groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7000 kunt u uw initiatief aanmelden en de materialen lenen voor de actie.

Idee indienen voor mooier groen, het verminderen of voorkomen van zwerfafval?

Heeft u een idee om zwerfafval in uw wijk te verminderen of te voorkomen? Of u ziet groen dat opgeknapt kan worden? Dan kunt u uw idee doorgeven aan de groenbeheerder Patricia van Wolferen via telefoonnummer 088 432 7000, via de MijnGemeente app of het meldingsformulier op www.druten.nl/meldingdoen